Vodeni ogledi, enodnevni in romarski izleti, šolske skupine

Grad Komenda

Ogled gradu Komenda in ostalih zanimivosti v Občini Polzela lahko združite v prijeten enodnevni izlet z lokalnim vodnikom. Veseli bomo vseh, posameznikov, družin in skupin. Kombinacijo ogledov prilagodimo vašim željam.

Prijazno vabljeni na Polzelo.

Enodnevni izleti za društva in zaključene skupine

Izleti namenjeni društvom in zaključenim skupinam vključujejo vodene oglede znamenitosti: grad Komenda, cerkev sv. Križa na Gori Oljki, cerkev sv. Marjete, park Šenek s kapelico svetega Florjana, Muzej starih traktorjev, Cajhnov kozolec in Zbirka šaljivih glinenih figuric v Andražu nad Polzelo.

Ogled gradu Komenda lahko poljubno kombinirate z ostalimi znamenitostmi v občini.

Romarske skupine

Romarskim skupinam je namenjen poseben program, osnovan na zapuščini Suverenega malteškega viteškega reda in vključuje: Grad Komenda, cerkev svete Marjete, cerkev svetega Križa na Gori Oljki ter park ob graščini Šenek s kapelico svetega Florjana.

V izlet lahko vključite tudi ostale znamenitosti v občini.

Šolske skupine

Za šolske skupine smo pripravili dan na gradu Komenda. Program je zasnovan tako, da učence na ogled gradu odpelje vodnik v malteški halji, po ogledu pa si izdelajo ekološko igračo iz polzelske koruze – koruzno punčko, kakršno je kot svojo igračo opisala Neža Maurer. Pri izvedbi programa sodelujemo s Turističnim društvom Občine Polzela. Skupine imajo tudi možnost kombinacije doživetja na gradu Komenda z ostalimi znamenitostmi v okolici.