Politika zasebnosti

Politika varstva osebnih podatkov

Namen politike zasebnosti je seznaniti občane, sodelavce in zaposlene ter druge osebe (v nadaljevanju: »posameznik«), ki sodelujejo z OBČINO POLZELA  (v nadaljevanju: »občina«) o namenih in pravnih podlagah, varnostnih ukrepih ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naša občina.

Politika zasebnosti je dostopna na https://www.polzela.si/obcina/politika-zasebnosti/