NA SVETU LEPŠE ROŽ´CE NI, KOT JE VINSKA TRTA, POZIMI SPI, SPOMLAD’ CVETI, V JESEN NAM VINCE DAJE.
12.3.2019
Žlahtni žametni črnini ali modri kavčini - prva zasajena pri cerkvi v Andražu nad Polzelo, zanjo se imamo zahvaliti nekdanjemu župniku Janezu Furmanu, druga pa od leta 2016 lepo uspeva na Ulrihovi kapelici na gradu Komenda, ki smo jo v dar dobili od Savinjskih vinogradnikov – sta pripravljeni na vzbrstenje.
Z vsakoletno rezjo trte, ki je pomembno vinogradniško opravilo, ostro posegamo v njeno »življenje«, rušimo njen naravni razvoj in v tisočletjih pridobljene lastnosti, tako človek tudi dandanes z obliko, ki ji jo daje usklajuje svoje koristi z zahtevami trte. Letošnjo spomladansko rez sta na zadnji dan v februarju opravila župan Občine Polzela Jože Kužnik in Rudi Cevzar, ki je tudi njun gospodar in skrbnik skozi celo leto. Modra kavčina je stara že preko 400 let in je vpisana v Guinessovo knjigo rekordov kot najstarejša trta na svetu. Verjamemo in upamo, da nas bosta obe žlahtnici, pod skrbnim očesom skrbnika, z vsakoletnim pridelkom razveseljevali tudi v prihodnje.

Lidija Praprotnik